تب

باسلام خدمت اولیای عزیز و پسرای گلم

فارسی(نگارش)درس شهدا خورشیدند کامل شود و اگر سوالی یا نکته ای بود، در گروه پرسیده شود پاسخ می دهم.

از درس پنجم فارسی تا درس یازدهم به صورت دوره ای کار و تمرین شود.

درسها حتما روانخوانی شود.

با تشکر از شما که در همه ی شرایط همکاری لازم را دارید.    بی نهایت سپاسگزارم

پسرای گلم لطفا تکالیف را با دقت انجام دهید.

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

ریاضی ،فارسی ، علوم برگه ی تکلیف هفتگی  با دقت انجام شود.

اجتماعی از صفحه ی 101 تا 104 پرسش می شود.

برای آزمون طرح تلاش کار شود.

ریاضی مرور فصل پنجم تکمیل شود.

هدیه درس سیزدهم پرسش می شود.

علوم صفحه ی84 تا 86 پرسش مکی شود.

اجتماعی یکی از دو فعالیت 2 صفحه ی 104 انجام شود .

فارسی کارگاه درس پژوهی صفحه ی 82 انجام شود. و از درسهایی که آموختید به دلخواه

پنج جمله ی تشبیهی بنویسید و ارکان آن را مشخص کنید.


آرشیو