تب

 

ابتدا فایل فشرده را از لینک زیر دانلود کرده و پس از خارج کردن از حالت فشرده فایل نصب رادر گوشی خود نصب نمایید.

 

کلاس اول 1

کتایون ثریا

 

 

کلاس اول 2

مریم باباخانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس دوم 2

آزاده نوذری


 

 

 

کلاس دوم 2

سعیده اولیایی

کلاس سوم 1

عاطفه کاویانی

کلاس سوم 2

سمانه یحیی پلنگی

کلاس چهارم1

رقیه رئوفی

کلاس چهارم 2

مژگان شیرود ابوالقاسمی

کلاس پنجم 1

مهیا شعبانی

 

کلاس پنجم 2

مهدی حسینی

 

 

کلاس پنجم3

سمانه ابوالقاسمی

 

کلاس ششم1

محمد علی تقیان

 

 

کلاس ششم1

جمشید کارآمد

لینک های آرشیو