کسب رتبه اول تیم شطرنج دبستان سروش 2  را در سطح شهرستان تنکابن

کسب رتبه اول تیم شطرنج دبستان سروش 2  را در سطح شهرستان تنکابن و همچنین کسب

رتبه  اول انفرادی توسط دانش آموز عزیز پرهام محرابی طالقانی و رتبه دوم انفرادی توسط دانش آموز عزیز نوید خلیل زاده را تبریک میگوییم.

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه