تب

ششم 1

جمشید کارآمد

 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

ششم2

محمد علی تقیان

Image result for ‫جدا کننده‬‎

پنجم 1

زهرا یعقوب زاده

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

پنجم 2

مهیاشعبانی 


 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

چهارم 1

رنجبر

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

چهارم 2

مژگان ابوالقاسمی شیرودی

 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

سوم 1

عاطفه کاویانی

Image result for ‫جدا کننده‬‎

سوم 2

مهسا سیف الله زاده

Image result for ‫جدا کننده‬‎

سوم 3

فاطمه شفیع زاد

Image result for ‫جدا کننده‬‎

دوم 1

سحر خلعتبری

Image result for ‫جدا کننده‬‎

دوم 2

آزاده نوذری

Image result for ‫جدا کننده‬‎

دوم 3

میترا ساحلی

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

اول 1

کتایون ثریا

 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

اول 2

مریم بابا خانی

Image result for ‫جدا کننده‬‎

پیش دبستانی

نرجس رحیم مشایی

Image result for ‫جدا کننده‬‎

پیش دبستانی

الهه قهاری

Image result for ‫جدا کننده‬‎

مربی هنر

ربابه باصری

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

مربی ورزش

امید یکتا منش

Image result for ‫جدا کننده‬‎

حسن حاتمیان

Image result for ‫جدا کننده‬‎

مربی قرآن

یزدان قربانی

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

 

مربی کامپیوتر

سمیرا خواجه خسان

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎ 

کتابدار

حامدی

 


آرشیو